LICENCJE

Indywidualna licencja członkowska PZKT
(dla wszystkich ćwiczących - od 1 stycznia 2015):


Wniosek o nadanie licencji zawodnika PZKT (licencja bezpłatna, od 12 roku życia):

Wniosek na BUDOPAS PZKT (paszport PZKT):

Regulamin przyznawania klas sportowych PZKT: