Dokumenty
Roztoczańskiego Klubu Karate Tradycyjnego


Statut Roztoczańskiego Klubu Karate Tradycyjnego:

Deklaracja członkowska Roztoczańskiego Klubu Karate Tradycyjnego:

Regulamin członkostwa i uczestnictwa w zajęciach Roztoczańskiego Klubu Karate Tradycyjnego:

Tabela opłat składek członkowskich w Roztoczańskim Klubie Karate Tradycyjnego:

Zgoda na wykorzystanie wizerunku w Roztoczańskim Klubie Karate Tradycyjnego: